Kurssiohjelmat

2019/2020

WERNERIN ESIKOULU
TAVOITE: Lapsi osaa toimia lastenrinteessä helpoissa olosuhteissa ja osaa käyttää mattohissiä ja poistua lastenrinteen välipoistumispaikalta.

Tasamaa ja perusasento
Kiipeäminen sivuttain, liukuminen ja pysähtyminen. Mattohissin käyttö

Aura, ensimmäinen käännös molempiin suuntiin. Pysähtyminen ja ensimmäinen S-mutka

LUMIWERNERI
TAVOITE: Lapsi osaa toimia lastenrinteessä helpoissa olosuhteissa, hallitsee oleellisimmat rinneturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaa käyttää sekä nappi- ja mattohissiä.

Tasamaa, välineet, perusasento ja rinnesäännöt
Kiipeäminen sivuttain, liukuminen ja pysähtyminen. Mattohissin käyttö

Aura, ensimmäinen käännös molempiin suuntiin. Pysähtyminen
Auralasku ja käännössarja

Aurakäännökset ja vauhdin hallinta
Teleskooppihissin käyttö. Tasarytmiset käännössarjat

Käännössarjat merkityillä radoilla, vauhdin hallinta
Vaihtelevarytmiset käännössarjat

LYHYT LUMIWERNERI 2 PÄIVÄÄ: OSA 1

Tasamaa, välineet, perusasento ja rinnesäännöt
Kiipeäminen sivuttain, liukuminen ja pysähtyminen. Mattohissin käyttö

Aura, ensimmäinen käännös molempiin suuntiin. Pysähtyminen
Auralasku ja käännössarja

LYHYT LUMIWERNERI 2 PÄIVÄÄ: OSA 2

Aurakäännökset ja vauhdin hallinta
Teleskooppihissin käyttö. Tasarytmiset käännössarjat

Käännössarjat merkityillä radoilla, vauhdin hallinta
Vaihtelevarytmiset käännössarjat

VAUHTIWERNERI
TAVOITE: Lapsi osaa toimia lastenrinteessä helpoissa olosuhteissa, hallitsee oleellisimmat rinneturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaa käyttää sekä nappi- että mattohissiä. Hyvä perusasento, sujuvat käännökset ja käännössarjat yhdensuuntaisin suksin.

Kertaus, perusasento koossa laskun aikana
Pitkäsäteiset tasarytmiset käännössarjat

Siirtyminen yhdensuuntaisiin suksiin yläsuksen auran kautta
Luisuva pitkäsäteinen käännös yhdensuuntaisin suksin

Leikkaavan käännöksen kokeilu. Eturinteen nappihissin käyttö
Luisuva pitkäsäteinen ja lyhytsäteinen käännös tasarytmisillä radoilla

Käännössarjat merkityillä radoilla
Luisuvan ja leikkaavan käännöksen eron kokeilu radoilla

LYHYT VAUHTIWERNERI 2 PÄIVÄÄ: OSA 1

Kertaus, perusasento koossa laskun aikana
Pitkäsäteiset tasarytmiset käännössarjat

Siirtyminen yhdensuuntaisiin suksiin yläsuksen auran kautta
Luisuva laajasäteinen käännös yhdensuuntaisin suksin lastenrinteessä

LYHYT VAUHTIWERNERI 2 PÄIVÄÄ: OSA 2

Leikkaavan käännöksen kokeilu. Eturinteen nappihissin käyttö
Luisuva pitkäsäteinen ja lyhytsäteinen käännös tasarytmisillä radoilla

Käännössarjat merkityillä radoilla
Luisuvan ja leikkaavan käännöksen eron kokeilu radoilla

LUMILAUTAWERNERI
TAVOITE: Lapsi osaa toimia lastenrinteessä helpoissa olosuhteissa, hallitsee oleellisimmat rinneturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaa käyttää sekä nappi- ja mattohissiä. Hyvä perusasento ja luisuva käännös molempiin suuntiin.

Perusasento ja painonsiirto
Matto- ja sompahissin käyttö

Ensimmäset käännökset
Viistolasku

Oikoluisu etu- ja takakantilla
Luisuva käännös molempiin suuntiin

Opitun kertaus, käännössarjat
Opittujen taitojen hyödyntäminen, luisuvat käännössarjat

LUMILAUTA 2
TAVOITE:
Lapsi/nuori osaa toimia omatoimisesti helpoissa rinneolosuhteissa, hallitsee oleellisimmat rinneturvallisuuteen liityvät asiat ja osaa käyttää rinnealueen hissejä. Taitotason tavoite: luisuva ja leikkaava käännös molempiin suuntiin, fakie/switch-laskeminen.

Opitun kertaus, turvallisuusasiat
Sujuvat käännökset molempiin suuntiin, käännössarjat

Luisuvasta käännöksestä leikkaavaan ..
Switch laskemisen kokeilut, piruetista switchiin

Kuormitus ja kevennys, leikkaava käännös
Switch laskeminen

Sujuvat leikkaavat käännökset perherinteessä
Freestyle: parkkiin tutustuminen

KINOS JATKOTASO

VAUHTIWERNERIN JATKOKURSSI / ALPPICAMP2
TAVOITE:
Leikkaavat käännökset hyvässä laskuasennossa loivassa ja jyrkemmässä rinteessä käyttämällä apuna rata- ja vapaalaskemisen ratoja ja perusharjoitteita. Lisää suksitaiturutta ja rinnemuotoja hyödyntävää vauhdikasta laskemista vapaalaskuun.

Oikeaoppinen pitkäsäteinen käännös yhdensuuntaisin suksin

Leikkaava pitkäsäteinen käännös

Käännöksen sisäinen rytmi, ulkosuksen paineistuksen ajoitus

Ratalaskutekniikan perusteet. Suurpujottelu, rataharjoitus. Laskeminen vaihtelevissa rinneolosuhteissa

Freestyle, parkkiin ja streetiin tutustuminen


ALPPICAMP3: RATALASKUTEKNIIKKA JA -HARJOITUKSET
Ratalaskupainotteinen AlppiCamp3 harjoituksineen on tarkoitettu 7-15 vuotiaille, jotka ovat joko käyneet AlppiCamp kakkosen tai pystyvät laskemaan vauhdikkaasti leikkaavin käännöksin vaihtelevissa rinneolosuhteissa. TAVOITE: tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret ratalaskutekniikan perusteisiin monipuolisin harjoittein. Kehittää ja syventää jokaisen henkilökohtaisia lajitaitoja ja antaa mahdollisuus tulla mukaan “oikeisiin” ratalaskuharjoituksiin.

Leikkaava käännös erilaisissa rinneolosuhteissa. Lumikontaktin ja paineen säätely
Tasasäteisten harjoitusratojen laskeminen

Pitkäsäteisen leikkaavan käännöksen ajoituksen viimeistely
Harjoituslaskut radoilla

Pitkä- ja lyhytsäteinen käännös rytmitetyllä radalla
Laskeminen vaihtelevissa olosuhteissa, kumpujen ottaminen

Lyhytsäteisen käännöksen kokeilu ja viimeistely tasasäteisellä radalla
Käännösrytmi vaihtelevarytmisillä harjoitusradoilla

Suurpujotteluharjoitukset erilaisilla rinnealueilla
Vauhtilaskemisen kokeilu

FREESTYLE 1, TWINIT TAI LUMILAUTA
VAATIMUSTASO: Lapsi osaa laskea yhdensuuntaisin suksin ja hallitsee kaikki Talman rinteiden hissit. TAVOITE: Nuori oppii freestyle-  ja parkkilaskemisen perusteet; fakie/switch-laskemisen, pressit, helpoimpien reilien laskemisen sekä suorat hypyt ja hän tuntee parkkilaskemisen säännöt.

Peruslaskutaidon tarkistus
Parkkilaskemisen säännöt, fakie-laskun kokeilu

Fakie-lasku. Takaperin laskemisen tekniikka
Hyppyriin ajaminen

Fakie-lasku. Helpot pressit
Ponnistustekniikat hyppyrissä ja muualla. Suorat hypyt, erilaiset gräbit

Ensimmäiset pyöritykset
Reilille tulo ja reilaaminen suoraan

Reilaaminen poikittain kumpaankin suuntaan
Pressien ja reilien mallinnettuja ja ohjeistettuja harjoituslaskuja